ทีมงาม ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน กาชาติ สมุทรปราการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงได้เข้าไปจิตอาสาสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด » เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2564 ทางทีมงาม ได้ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน กาชาติ สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแจกบัตรคิว กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ ลงบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ทีมงาม ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน สนามกี่ฬาไทยญี่ปุ่นด้านบน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงได้เข้าไปจิตอาสาสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ได้ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน สนามไทยญี่ปุุ่น เพื่อช่วยเหลือ กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ ลงบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

แบบประกันทดสอบ

“สัญญาซึ่งผู้รับประกันชีวิตตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา กล่าวคือ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตมรณะลงภายในเวลาตามที่ตกลงกันไว้ หรือเมื่อผู้นั้นยังทรงชีพอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และในการนี้ผู้เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันชีวิต”

ออก บูธ ที่โรงพยาบาลเอกชัย

เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการออก บูธ ที่โรงพยาบาลเอกชัย ได้รับการต้อนรับจาก แพทย์ พยาบาลอย่างดีเยี่ยม

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!